PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

ÚVOD

Toto právní oznámení upravuje používání webových stránek www.geaseeds.com

V souladu s článkem 10 zákona 34/2002, ze dne 11. července Services Society Informace a elektronický obchod (LSSI) identifikační údaje o společnosti jsou následující:

Název společnosti: ECOMMERCE END QUALITY TRADING, S.L.U.

N.I.F: B-83151134

Adresa: PI. La Figuera / Camino Bovalar N. 29 - 46970 - Valencia - Valencia

Tel: +34 653 32 34 45

Kontaktní e-mail: comercial@grupoeqt.com

Zapsané dne 21.03.2016, Tomo 17232, Folio 29, § 8, str 295319, nápis 2.ÚČEL TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY

Účelem GeaSeeds nabízí zahradnické produkty.LEGISLATIVA

V obecném vztahu mezi B83151134 (: ECOMMERCE END QUALITY TRADING, S.L.U.) s uživateli svých telematických služeb na těchto stránkách, jsou předmětem španělských právních předpisů a churisdikce. Obchodní vztahy vzniklé mezi : ECOMMERCE END QUALITY TRADING, S.L.U. Ty se řídí zákonem o obecných podmínek smlouvy 7/1998 ze dne 13. dubna. Podle obecného zákona 3/2014 ze dne 27. března na obranu spotřebitelů a uživatelů. A zákon 7/1996 ze dne 15. ledna maloobchodníků.

Semena k prodeji na internetových stránkách podléhají výhradně na shromažďování. Jsou osvobozeny od mezinárodníh léčiv. Jednotné úmluvy o omamných látkách, Vídeň 1961. Prodej konopných semen je legální ve Španělsku. Trestný čin je pěstování rostlin konopí k prodeji či obchodování s lidmi.

www.geaseeds.com nechce podněcovat k jednání v rozporu se zákonem, zákazníci jsou odpovědní za jejich budoucí činy. Nesmíte distribuovat semínka nezletilým, stejně jako v zemích, kde legislativa sama o sobě zakazuje držení a obchodování s lidmi.OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Na webových stránkách www.GeaSeeds.com nepřijímá zodpovědnost za zneužití obsahu, služeb nebo produktů, které mohou způsobit škody uživateli. Není zaručena kontinuita provozu nebo přítomnost Internet. ECOMMERCE END QUALITY TRADING, S.L.U. a uživatel podléhají k churisdikci soudů ve Valencii, při řešení veškerých sporů vzniklých při obecných podmínkách smlouvy.VYUŽITÍ A PŘÍSTUP UŽIVATELE

Přístup na webové stránky vlastněné ECOMMERCE END QUALITY TRADING s ohledem na stav uživatele, přijetí podmínek, používání zavedených aniž by byly dotčeny příslušné předpisy právně vymahatelné a jejich realizaci. Uživatel je informován a souhlasí, že přístup na tuto webovou stránku neznamená v žádném případě začátek obchodního vztahu s ECOMMERCE END QUALITY TRADING, S.L.U (Ecommerce and Quality Trading), nebo některý z jeho delegace

Uživatelé zaručit a reagovat, v každém případě, přesnost, platnost a pravost osobních údajů, a zavazují se udržovat je aktualizován. Souhlasíte, že budete poskytovat úplné a přesné informace o registraci nebo přihlašovací formulář.DRAW KOMENTÁŘ

Podmínky účasti v měsíční soutěži mezi komentáři k našim semenům:

  • Aby byl komentář platný, musí tento komentář hovořit o dotyčném semenu.
  • Výhrady platí pouze pro obyvatele Evropy.
  • E-mail účastníka musí být platný pro kontakt v případě výhry.
  • Výkresy jsou vyhotoveny v poslední pracovní den každého měsíce.
  • Pouze přes 18 let.INTELEKTUÁLNÍ VLASTNICTVÍ, WEBOVÉHO OBSAHU A ODKAZŮ

Práva k intelektuálnímu vlastnictví obsahu webových stránek, grafický dizajn a kódy patřící k ECOMMERCE END QUALITY TRADING, S.L.U. (Ecommerce end quality Trading),a proto se zakazuje její rozmnožování, distribuce, veřejná komunikace, transformace nebo jakékoli jiné činnosti, které lze provádět s obsahem svých internetových stránkách, nebo dokonce uvedení zdroje, bez písemného souhlasu ECOMMERCE END QUALITY TRADING, S.L.U.

ECOMMERCE END QUALITY TRADING, S.L.U. si vyhrazuje právo aktualizovat, změnit nebo odstranit informace obsažené na svých webových stránkách omezit nebo zakázat přístup k těmto informacím pro určité uživatele.

ECOMMERCE END QUALITY TRADING, S.L.U. nenese žádnou odpovědnost za informace obsažené na webových stránkách třetích osob/stran, které mohou být přístupné přes odkazy z těchto webových stránek ve vlastnictví ECOMMERCE END QUALITY TRADING, S.L.U. Tyto odkazy na webových stránkách, je čistě informativní a v žádném případě nenavrhuje, pozvání či doporučení o jím samím.

Popisy a obrazy, které obsahují publikace webové stránky www.geaseeds.com a katalogy pocházejí ze zemí, kde jejich spotřeba není zakázáná. Není povoleno za žádných okolností klíčení nebo spotřeba. ECOMMERCE END QUALITY TRADING, S.L.U. odmítá veškerou odpovědnost za zneužití produktu které by mohl učinnit zákazník.