PRIVÁTNÍ POLITIKA


Pro účely ustanovení ekologického zákona 15/1999, ze dne 13. prosince ochraně elektronických osobních dat ECOMMERCE END QUALITY TRADING, S.L.U. NIF: B83151134 informuje uživatele, který obdrží soubory osobních údajů registrovaných v RGPD (General Register o ochraně osobních údajů), kde jsou data uložena a zpracova s cílem poskytovat požadované služby a odeslat informace o naší společnosti, které by Vás mohly zajímat..- DOPRAVA A REGISTRACE OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Odesílání osobních údajů je nutné pro kontaktování a získání informace o poskytovaných služeb. Tan kdo neposkytne žadáné požadované osobní údaje nebo nepřijímá tuto politiku o ochraně osobních dat nemůže učinit přihlašení či registraci, nebo přijímat informační služby.

V souladu s ustanoveními zákona 15/1999 ze dne 13. prosince o ochraně osobních údajů, Vás informujeme, že osobní údaje získané jako výsledek odesílání vašich osobních údajů budou zahrnuty do souboru ve vlastnictví (Ecommerce and Quality Trading) se sídlem P.I. La Figuera / Camino Bovalar nº29 - 46970 - Valencia VALENCIA, které zavedly veškerá bezpečnostní opatření zavedená královským dekretem 1720/2007.- PŘESNOST A PRAVDIVOST POSKYTNUTÝCH UDAJŮ


Uživatel, který odesílá informace (Ecommerce and Quality Trading) je plně zodpovědný za přesnost a správnost zahrnutých údajů, osvobozuje (Ecommerce and Quality Trading) jakékoliv odpovědnosti.

Uživatel zaručuje a zodpovídá, v každém případě přesnost, pravdivost a platnost osobních údajů, a zavazují se udržovat je v platnosti. Uživatel souhlasí s poskitnutím úplné a správné informace při registraci přihlašovacího formuláře.- PŘEVOD DAT NA TŘETÍ OSOBU


Ecommerce and Quality Trading neposkytuj osobní údajena třetí stranu či osobu. Nicméně v případě, že bude převedena na jakoukoli třetí stranou/osobu bude učiněna předběžná informace ve které se požaduje výslovný souhlas ovlivněného podle zákona čl.6. LOPD.- PRÁVO NA PŘÍSTUP, OPRAVU, ZRUŠENÍ A OPOZICE


Můžete zasílat zpravy a vykonávat práva na přístup, na opravu, zrušení a opozice prostřednictvím poštou na p.i. La Figuera / Bovalar Road No. 29 až 46970 - Valencia VALENCIA, nebo e-mail: administración@grupoeqt.com s platným dokladem, fotokopii O.P. V uvedením předmětu „ochranou údajů“.- PŘIJETÍ A SOUHLAS


Uživatel prohlašuje , že byl informován o podmínkách o ochraně osobních údajů, přijímá a souhlasí s jejich zpracováním pomocí ((Ecommerce and Quality Trading), a to formou a za účelem uvedené v této politice ochrany osobních údajů.- ZMĚNY V TÉTO POLITICE O SOKROMÍ


ECOMMERCE END QUALITY TRADING, S.L.U. Si vyhrazuje právo na změny této politiky a přizpůsobit ji k nové legislativě nebo chudikatuře.